logo

Share

Πώς να πάρετε το επίδομα θέρμανσης

 

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Taxis θα καταβάλλεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης (0,28 ευρώ/λίτρο) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Από την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012  η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα www.gsis.gr ούτως ώστε να υποβάλουν αιτήσεις όσοι καταναλώσουν εφέτος πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, πληκτρολογώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm

Περισσότερα...

Share

Άρθρο 5

[Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]

Κατοικίες

1. Γενικά.

     «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο δόμησής τους και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθμό των ορόφων τους».

     Όπου υπάρχουν και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο το κτίριο ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο

Περισσότερα...

Share

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ'631) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής
δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν
 περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.    Έχοντας υπόψη:   1. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Νομ. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α) καιειδικότερα την παρ. 7 αυτού.   2. Τις διατάξεις του Νομ. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικάόργανα" (ΦΕΚ 137/Α).   3. Την υπ' αριθ. 708/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας καιΔημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ   Άρθρο 1.   1. ΓΕΝΙΚΑ   1.1. Ο κανονισμός αυτός αφορά στον τρόπο κατανομής ανά ιδιοκτησία

Περισσότερα...

Share

Οι μόνιμες θέσεις στάθμευσης, στους χώρους της πολυκατοικίας είναι πλέον υποχρεωτικές από το Νόμο.Πριν εκδοθεί η άδεια κατασκευής της πολυκατοικίας από την Πολεοδομία, θα πρέπει ο Μηχανικός να καταθέσει διάγραμμα με συμβολαιογραφική πράξη που να προσδιορίζονται οι θέσεις πάρκινγκ. Ο αριθμός αυτών των θέσεων πρέπει να είναι ανάλογος με την κάλυψη της οικοδομής.Οι θέσεις πάρκινγκ μπορούν να βρίσκονται είτε στην πυλωτή, είτε στο υπόγειο, είτε στην ταράτσα, είτε σε όροφο είτε στον ακάλυπτο και χωρίζονται σε ανοιχτές και σε κλειστές θέσεις με επαρκή χώρο τουλάχιστον 12τ.μ. εύκολη πρόσβαση και αρκετό ελεύθερο χώρο για ελιγμούς.

Περισσότερα...

Share

Η ύπαρξη πυροσβεστήρων στην πολυκατοικία είναι υποχρεωτική και ορίζεται και από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Τα είδη πυροσβεστήρα που χρειάζεται να υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία διαφέρουν.

Καλέστε τώρα το τμήμα Πυρασφάλειας της Neosun Service ενημερωθείτε και προστατευτείτε.

Share

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) έχουν προσκληθεί οι συνιδιοκτήτες σύμφωνα με το τι αναγράφει το καταστατικό, β) έχουν ενημερωθεί οι συνιδιοκτήτες για  τα θέματα προς συζήτηση σύμφωνα με τα όσα  ορίζει το καταστατικό, γ) συγκεντρώνεται η απαιτούμενη από τον εκάστοτε κανονισμό απαρτία, δ) η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία που ορίζετε από το καταστατικό, ε) περιλαμβάνει τα θέματα για τα οποία είχαν ενημερωθεί οι συνιδιοκτήτες, στ) δεν είναι αντίθετη προς διατάξεις του κανονισμού ή του νόμων που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση.

Neosun Service Πάντα δίπλα στον διαχειριστή με τις καλύτερες τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Νέο τμήμα συντήρησης κήπου

Share

Βάσει του καταστατικού της πολυκατοικίας, στο άρθρο περί κεντρικής θέρμανσης, είτε σε συνέχεια  του Προεδρικού Διατάγματος του 1985, κάθε διαμέρισμα υποχρεούτε να συμμετέχει με πάγια χρέωση, για τη δαπάνη λειτουργίας της αυτόνομης θέρμανσης . Η χρέωση όμως σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει και τα 100€ για  διαμερίσματα μεγαλύτερα των 100τμ χωρίς να έχει καταναλώσει καθόλου ώρες ή θερμίδες.

Καλέστε τώρα και η Neosun Service θα είναι δίπλα σας με μια πλήρως νόμιμη λύση για την μείωση του παγίου της αυτόνομης θέρμανσης με έγγραφη γνωμοδότηση στο καταστατικό της πολυκατοικίας και δημιουργία πρακτικού συνέλευσης για την πλήρη κατοχύρωση του.

Share

Οι πλαστικές δεξαμενές, λόγω του σχήματος τους (έχουν συνήθως καμπυλώσεις ή μη ορθογωνικό σχήμα), αλλά και της μη σταθερότητας στο σχήμα τους ανάλογα με το περιεχόμενο καύσιμο, δεν θεωρούνται αξιόπιστες για μέτρηση με το κλασικό μέτρο ή ράβδο. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να έχει δώσει ο κατασκευαστής την διαβάθμιση του όγκου σε πλαϊνό δείκτη (στον οποίο φυσικά θα έχει συνυπολογίσει και την παραμόρφωση) καθώς επίσης και αποδεικτικό μη εμφανιζόμενων λίτρων στην δεξαμενή.

Περισσότερα...

Share

Για να μετρήσετε την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, χρησιμοποιείστε ξύλινη βέργα μέτρησης ή μέτρο . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το μέτρο έχει σωστή διαβάθμιση δίχως να κάνει ''κοιλιά''. Αντίστοιχα η βέργα θα πρέπει να είναι ευθεία χωρίς στρεβλώσεις.

Περισσότερα...

Share
Το πετρέλαιο θέρμανσης περιέχει παραφίνη, θειάφι και άλλα παράγωγα τα οποία με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύονται στον πυθμένα της δεξαμενής δημιουργώντας μία μορφή πίσσας, με αποτέλεσμα να προκαλούν μόνιμα προβλήματα στην λειτουργία του καυστήρα σας.Έτσι θα πρέπει να πραγματοιποιείτε καθαρισμό δεξαμενής τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.

neosun-newsphone